LepszaPraca.pl uses cookies to deliver services in accordance with the Privacy Policy. By staying here, you agree with it.

Enter the name of the sought position and/or its location

About me

Od blisko 20 lat zawodowo zajmuję się rekrutacjami oraz doradztwem personalnym. Realizuję rekrutacje na bardzo różne stanowiska, dla organizacji o szerokim spektrum branżowym. Lata doświadczeń ukształtowały mnie również jako szkoleniowca. Jest to moja dodatkowa pasja, która pozwala mi dzielić się wiedzą jak poszukiwać pracy.

Zaangażowałam się w projekty dotyczące aktywizacji zawodowej ludzi wykluczonych społecznie, realizuję dla nich szkolenia z zakresu przygotowania do rozmów z pracodawcami, przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz prowadzenia ich przez proces poszukiwania pracy.

Praca, którą wykonuję jest zgodna z moim charakterem, z moim przekonaniem – jestem nastawiona na słuchanie drugiego człowieka aby dobrze zrozumieć jego potrzeby; ważna jest pomoc i wspieranie w podejmowaniu decyzji związanych z pracą, jej zmianą lub zmianą ścieżki zawodowej.

Po latach pracy w Agencji Doradztwa Personalnego zdecydowałam się pracować samodzielnie, dla węższej grupy klientów, realizując dla nich projekty rekrutacyjne. Pozwala mi to doskonale poczuć proces rekrutacyjny, zrozumieć oczekiwania klienta i tym samym kończyć proces z sukcesem.
Praca na własny rachunek daje mi swobodę, nie mam ograniczeń, podejmuję rekrutacje na stanowiska w różnych branżach. Daje mi to też możliwość ciągłego rozwijania się, odnajdywania się w różnych sytuacjach, doskonalenia swoich umiejętności rekrutacyjnych i szkoleniowych.