LepszaPraca.pl uses cookies to deliver services in accordance with the Privacy Policy. By staying here, you agree with it.

Enter the name of the sought position and/or its location

About me

Przez prawie 5 lat pracowałem jako kierownik regionu w jednej z największych agencji pracy w Polsce, obecnie pracuję jako project manager w Instytucie Badawczym, nie przerwanie rekrutując i szkoląc ludzi do pracy.

Poprzez nabyte doświadczenie jestem w stanie znaleźć pracownika praktycznie na każde stanowisko.

Zainteresowanych zapraszam do współpracy.