LepszaPraca.pl uses cookies to deliver services in accordance with the Privacy Policy. By staying here, you agree with it.

Enter the name of the sought position and/or its location

About me

Realizuję projekty HR od 2000 r. Zajmowałam się rekrutacją i selekcją, oceną pracowniczą, systemami wynagrodzeń, obszarem szkoleń, coachingiem i doradztwem HR na zasadzie partnera biznesowego oraz innymi, mniej popularnymi obszarami organizacji - budowaniem wizerunku pracodawcy, kulturą organizacyjną, komunikacją wewnętrzną, odpowiedzialnością społeczną biznesu. Wdrożyłam kilkanaście rozwiązań systemowych IT dla obszaru HR.