LepszaPraca.pl uses cookies to deliver services in accordance with the Privacy Policy. By staying here, you agree with it.

Enter the name of the sought position and/or its location

About me

Jointly powstało z inicjatywy osób posiadających wieloletnie doświadczenie związane z funkcjonowaniem branży HR i szkoleniowej w Polsce. W codziennej pracy przekładamy swoją wiedzę i doświadczenie na realne rozwiązania w każdym obszarze funkcjonowania działów HR, kadr i szkoleń w firmach naszych klientów.

W jednym miejscu skupiamy usługi związane z obsługą pracowników w firmach. Prowadzimy sprawy pracownicze od momentu zatrudnienia nowego pracownika do momentu, kiedy ją opuszcza – czy to zmieniając pracę czy przechodząc na emeryturę.