LepszaPraca.pl uses cookies to deliver services in accordance with the Privacy Policy. By staying here, you agree with it.

Enter the name of the sought position and/or its location

Terms&Conditions

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Platformę www.LepszaPraca.pl

Grupa Lepsza Praca sp. z o.o. („LepszaPraca”, „my”, „nas”, „nasz”) oferuje swoje usługi za pośrednictwem platformy internetowej znajdującej się w domenie www.lepszapraca.pl („Platforma”).

Niniejszy Regulamin i Polityka Prywatności określają zasady korzystania przez Was z Platformy oraz nasze praktyki dotyczące danych osobowych zbieranych od użytkowników Platformy. Udostępniamy je Wam na stronie internetowej w sposób umożliwiający ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie poprzez ich wydrukowanie lub pobranie.

Uzyskując dostęp do Platformy i korzystając z naszych usług, akceptujesz niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności. Zapoznaj się z niniejszym Regulaminem i nie korzystaj z Platformy, jeżeli nie akceptujesz go lub Polityki Prywatności.

§ 1. Zmiana regulaminu
 1. LepszaPraca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu – zostaniesz o tym poinformowany poprzez udostępnienie jednolitego tekstu Regulaminu na naszej stronie internetowej oraz poprzez wyświetlenie informacji o zmianie widocznej po zalogowaniu się do Platformy lub poprzez wysłanie informacji o zmianach Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem wskazanym przez nas, jednak nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia udostępnienia jednolitego tekstu Regulaminu na Platformie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma wpływu na warunki świadczenia usług dotyczących ofert zamieszczonych na Platformie przed dniem wejścia w życie zmian do Regulaminu.
 3. Zapoznaj się z nową wersją Regulaminu i jeżeli ją akceptujesz, korzystaj w dalszym ciągu z naszych usług oferowanych na Platformie, w przeciwnym wypadku zaprzestań użytkowania Platformy - możesz również żądać usunięcia Twojego konta z Platformy, zgodnie z postanowieniami poniższymi.
§ 2. Zakres usług
Platforma jest narzędziem wielostronnym, umożliwiającym osobom poszukującym zatrudnienia („Kandydaci”) aplikowanie na wybrane oferty pracy, firmom zaś na zamieszczanie ofert zatrudnienia („Pracodawcy”). Dodatkowo wprowadziliśmy mechanizmy pozwalające Ci poinformować osoby trzecie o zamieszczonych ofertach zatrudnienia (dzięki czemu zyskasz status „Polecającego”), zgodnych z profilem kompetencji i oczekiwań osoby, której oferta jest polecana.
§ 3. Kto może korzystać z Platformy?
 1. Nasze usługi są skierowane wyłącznie do osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Jeżeli działasz w imieniu organizacji, osoby prawnej lub innego podmiotu, powinieneś być uprawniony do korzystania z Platformy oraz do działania w ich imieniu.
 3. Z części usług Platformy możesz korzystać bez konieczności tworzenia konta i rejestrowania się na Platformie. Możesz wówczas przeglądać zamieszczone na Platformie oferty oraz złożyć aplikację na wybraną ofertę. Czynność ta będzie jednak wymagała podania przez Ciebie podstawowych danych wskazanych w formularzu aplikacyjnym, wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (zgodnie z treścią klauzuli zawartej na Platformie) oraz załączenia wymaganych przez Pracodawcę dokumentów (np. CV lub listu motywacyjnego). Nie posiadając konta, nie możesz jednak polecać ofert pracy znajdujących się na Platformie.
 4. Twoje dane zawarte w formularzu aplikacyjnym wraz z dokumentami aplikacyjnymi przekazane zostaną Pracodawcy. Pracodawca, na podstawie udostępnionych mu danych, ma możliwość skontaktowania się z Tobą i włączenia w proces rekrutacji.
§ 4. Konto na Platformie
 1. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy musisz założyć na niej konto. Twój adres poczty elektronicznej będzie Twoim loginem na Platformie i jest niezmienny przez cały okres korzystania z oferowanych przez nas usług.
 2. Na Platformie występują dwa rodzaje kont – dla Pracodawców oraz dla Kandydatów. Oferowane w nich funkcjonalności różnią się od siebie. Możesz jednak posiadać zarówno konto Pracodawcy jak i konto przeznaczone dla Kandydatów, o ile do każdego przypisany będzie inny adres e-mail. Posiadanie więcej niż jednego konta danego rodzaju jest jednak wykluczone.
 3. Konto Kandydata jest przeznaczone dla osób, które poszukują zatrudnienia lub chcą pomóc znajomym w znalezieniu przez nich pracy. Konto Pracodawcy stworzyliśmy z myślą o podmiotach, które szukają kandydatów do zatrudnienia - czy to dla siebie czy też dla swoich kontrahentów.
 4. Aby utworzyć konto, musisz dokonać rejestracji z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie, a także wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu oraz przetwarzanie danych osobowych. Utworzenie konta może nastąpić także poprzez import niezbędnych danych z innych aplikacji lub serwisów internetowych (np. Facebook, Google, etc.).
 5. Zobowiązujesz się dostarczyć pełne i aktualne informacje o sobie. Zakazane jest używanie fałszywych danych personalnych lub należących do osób trzecich, podszywanie się pod inne podmioty bądź wprowadzanie w błąd co do swojej tożsamości.
 6. Nie możesz przenieść uprawnień do swojego konta utworzonego na Platformie na nikogo innego oraz zezwalać osobom nieuprawnionym na korzystanie z niego. Powinieneś chronić bezpieczeństwo swojego konta oraz zabezpieczającego je hasła, nie powinieneś udostępniać nikomu hasła do konta na Platformie.
§ 5. Funkcjonalności Konta Kandydata
 1. Po zalogowaniu się do konta, możesz uzupełnić swój profil o dodatkowe dane, zdjęcie oraz umieścić na Platformie dokumenty aplikacyjne (o ile będą spełniały one wymogi Platformy co do ich formatu oraz wielkości), które możesz tam przechowywać oraz w dowolnym momencie uzupełniać czy modyfikować.
 2. Przesłane przez Ciebie pliki z dokumentami aplikacyjnymi zostaną skonwertowane do formatu PDF, prosimy, abyś po dokonaniu ich konwersji zweryfikował, czy nie doszło do utraty danych lub ich niekorzystnego zmodyfikowania.
 3. Sam decydujesz, czy informacje o Tobie (lub umieszczone na Platformie dokumenty) będą widoczne dla innych użytkowników Platformy.
 4. Kandydaci mogą przeglądać zawarte na Platformie oferty zatrudnienia oraz składać swoje aplikacje. Złożenie aplikacji nie wymaga ponownego podania danych podawanych w procesie rejestracji, możesz jednak zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie odpowiednich dokumentów (w szczególności CV lub listu motywacyjnego). Złożenie aplikacji może również wymagać wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Pracodawcę, zgodnie z podaną przez niego klauzulą zgody. Nie możesz złożyć kilku swoich aplikacji na jedną ofertę zatrudnienia.
 5. Twoje dane zawarte w formularzu aplikacyjnym wraz z dokumentami aplikacyjnymi będą przekazywane Pracodawcy, który, na podstawie udostępnionych mu danych, ma możliwość skontaktowania się z Tobą i włączenia w proces rekrutacji.
 6. Za Twoją uprzednią zgodą możemy wysyłać Ci na adres mailowy powiadomienia o nowych ofertach zatrudnienia pojawiających się na Platformie, ofertach zatrudnienia, które możesz polecić, informacjach o bieżącej sytuacji na rynku pracy lub statystykach związanych z zatrudnieniem.
 7. Możesz w każdym momencie korzystania z usług Platformy zrezygnować z opcji otrzymywania powyższych powiadomień poprzez wybranie takiej opcji w swoim koncie.
 8. Jeżeli polecisz wybraną przez Ciebie ofertę, status rekrutacji na polecane stanowisko będzie widoczny z panelu Twojego konta.
 9. Jeżeli sam złożysz aplikację na wybrane stanowisko, wówczas za pośrednictwem konta będziesz miał możliwość zweryfikowania, czy Twoje dokumenty aplikacyjne (CV) zostały już przeczytane przez Pracodawcę.
 10. Dostęp do wszystkich powyższych funkcjonalności jest bezpłatny. LepszaPraca nie będzie od Ciebie pobierała żadnych opłat z tytułu utworzenia i prowadzenia Konta Kandydata na Platformie.
§ 6. Funkcjonalności Konta Pracodawcy
 1. Konto Pracodawcy umożliwia Ci stworzenie profilu prowadzonej przez Ciebie firmy, umieszczenia danych dotyczących Twojej działalności czy znaku towarowego, którym się posługujesz.
 2. Za pośrednictwem Twojego Konta możesz umieszczać na Platformie oferty zatrudnienia dla poszukiwanych przez Ciebie osób. Jako zalogowany Pracodawca nie możesz jednak aplikować na stanowiska oferowane przez innych Pracodawców ani na swoje własne. Jeżeli chcesz, to uczynić musisz założyć konto Kandydata.
 3. Oferty tworzone są przy wykorzystaniu udostępnianego kreatora. Możesz dowolnie określić specyfikę poszukiwanych kandydatów oraz opis oferowanego stanowiska.
 4. Pamiętaj, aby zamieszczane przez Ciebie oferty pracy nie wprowadzały w błąd. Sam określasz treść ofert, LepszaPraca nie zgadza się jednak na umieszczanie w nich jakichkolwiek treści obraźliwych, dyskryminujących lub mogących stanowić naruszenie praw powszechnie obowiązujących lub praw czy dóbr osób trzecich.
 5. Twoje oferty pracy mogą dotyczyć zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę czy też na podstawie innych tytułów zatrudnienia, w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych. Prosimy jednak, abyś dokładnie określał zarówno stawiane kandydatom wymogi, jak i oferowane im benefity.
 6. Utworzenie i prowadzenie Konta Pracodawcy jest bezpłatne. Umieszczanie ofert wymaga natomiast uiszczenia opłaty, zgodnej z podanym na stronie Cennikiem.
 7. Za pomocą swojego Konta możesz przeglądać umieszczone przez siebie oferty, dokonywać ich edycji oraz nadzorować proces rekrutacji. Poprzez konto masz możliwość przejrzenia oraz katalogowania otrzymanych ofert aplikacyjnych. Umożliwiamy Ci również za pośrednictwem Platformy kontakt z interesującymi Cię kandydatami.
 8. Pamiętaj, po zakończeniu procesu rekrutacji zawarte w Twoim koncie dokumenty aplikacyjne Kandydatów powinny zostać z niego usunięte, o ile nie wyrazili oni zgody na dalsze przetwarzanie przez Ciebie ich danych osobowych. W tym celu po zakończeniu rekrutacji powinieneś wybrać w panelu konta opcję „Rekrutacja zakończona”. Wybór tej opcji spowoduje usunięcie z Twojego konta dokumentów aplikacyjnych Kandydatów.
 9. Pamiętaj, przy dodawaniu każdej oferty masz możliwość przyznania premii finansowej za polecenie Ci Kandydata na wakujące stanowisko. Zasady wyznaczania premii finansowej zostały wskazane w § 8 poniżej.
§ 7. Polecanie kandydatów
 1. W Koncie Kandydata dostępna jest funkcjonalność „Polecania”. Umożliwia ona powiadomienie znajomego (niekoniecznie Użytkownika Platformy) o istniejącej ofercie zatrudnienia, która może spełniać jego oczekiwania. Powiadomienie następuje poprzez przesłanie do znajomego informacji o istniejącej ofercie zatrudnienia za pomocą dostępnych na Platformie funkcji. W odpowiedzi na otrzymaną wiadomość Twój znajomy (poprzez przejście do Platformy za pośrednictwem unikalnego linku umieszczonego w przesłanej do niego wiadomości, przy czym unikalność linku oznacza, że jest on generowany dla danej oferty przez Platformę i przypisywany do danego Polecającego) może złożyć swoją aplikację na polecane mu stanowisko. W takim wypadku zarówno Ty jako polecający, jak i Pracodawca zostaniecie poinformowani, że dany kandydat złożył swoją aplikację z Twojego polecenia.
 2. Jeżeli Twój znajomy skorzysta z polecenia oraz złoży za jego pośrednictwem aplikację na rekomendowane mu stanowisko, będziesz otrzymywał informacje o postępach rekrutacji poleconych przez Ciebie kandydatów.
 3. Pamiętaj, otrzymasz przy danej ofercie zatrudnienia status „Polecającego” tylko wtedy, jeżeli Twój znajomy złoży aplikację na dane stanowisko bezpośrednio po przejściu do naszej Platformy poprzez udostępniony mu przez Ciebie link. Złożenie aplikacji przez poleconego Kandydata za pośrednictwem wysłanego mu linku wymaga posiadania/założenia Konta na Platformie przez poleconego Kandydata. Pamiętaj, możesz również polecać oferty osobom, które posiadają już u nas swoje Konto i również uzyskać status Polecającego, o ile dany Użytkownik Platformy wykorzysta do złożenia aplikacji przesłany przez Ciebie link.
 4. Kandydat może być jednocześnie Polecającym (a Polecający Kandydatem) w tym samym lub w innym procesie rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy oferta umieszczona na Platformie.
 5. Kandydat, który decyduje się do aplikowania na ofertę zatrudnienia na podstawie polecenia, wyraża jednocześnie zgodę na przekazywanie Polecającemu informacji o postępach procesu rekrutacji.
 6. Na naszą prośbę, kandydat zobowiązany jest do poinformowania nas o etapach procesu rekrutacji w której uczestniczy na podstawie skorzystania z polecenia, w szczególności w zakresie udzielenia informacji dotyczącej jego zatrudnienia bądź niezatrudnienia u Pracodawcy oraz ewentualnego stanowiska zatrudnienia.
§ 8. Premia finansowa
 1. Pracodawcy mogą, umieszczając ofertę zatrudnienia, wyznaczyć premię finansową za pomoc w znalezieniu kandydata.
 2. Wyznaczenie premii finansowej nie jest obowiązkowe. Jej wysokość oraz inne warunki jej przyznania zależą tylko i wyłącznie od decyzji Pracodawcy. Prawo do całości lub części premii finansowej może być uzależnione od dodatkowych przesłanek np. długości okresu zatrudnienia.
 3. Wysokość premii finansowej i warunki jej przyznania będą każdorazowo podawane na Platformie przy danej ofercie zatrudnienia.
 4. Wyznaczając premię finansową, Pracodawca zobowiązuje się do jej zapłaty za naszym pośrednictwem na rzecz Polecającego, który w sposób wskazany powyżej w § 7 polecił zatrudnionego przez Pracodawcę kandydata na poszukiwane stanowisko.
 5. Ważne: Premia finansowa przysługuje również Polecającemu, gdy Kandydat został zatrudniony przez Pracodawcę na innym stanowisku niż będące przedmiotem opublikowanej oferty, o ile zatrudnienie nastąpiło w okresie krótszym niż 6 miesięcy od daty przesłania dokumentów aplikacyjnych Kandydata (złożenia aplikacji na polecaną ofertę zatrudnienia).
 6. Przez zatrudnienie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, należy rozumieć nawiązanie stosunku pracy lub jakiekolwiek innej formy zatrudnienia, choćby na podstawie umowy cywilnoprawnej np. zlecenia lub o dzieło.
 7. W wypadku, gdy Pracodawca wyznaczył dla danej oferty zatrudnienia premię finansową, jest on zobligowany do bieżącej aktualizacji statusów osób, które zostały mu polecone na dane stanowisko, a w szczególności do wskazania, czy (i który) z poleconych kandydatów został zatrudniony. Aktualizacja statusu jest dokonywana przy profilu danego kandydata w Koncie Pracodawcy. Oznaczenie danego kandydata jako „Zatrudniony” oznacza potwierdzenie przyznania prawa do premii finansowej dla Polecającego, który tego kandydata polecił. Polecający zostanie o tym automatycznie poinformowany za pośrednictwem swojego Konta na Platformie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. W wypadku spełnienia przesłanek do wypłaty premii finansowej, niezwłocznie wystawiamy Pracodawcy fakturę w kwocie odpowiadającej premii finansowej, zadeklarowanej przez Pracodawcę dla danej oferty pracy, powiększoną o należne nam wynagrodzenie, którego wysokość podana jest na stronie z Cennikiem. Pracodawca jest zobowiązany uiścić ją w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. W ciągu 10 dni od dnia wpłynięcia kwoty wynikającej z faktury na nasz rachunek bankowy (o ile nie zastrzeżono inaczej w warunkach przyznania premii finansowej) oraz po spełnieniu warunków formalnych przez Polecającego, o których mowa w ust. 9 poniżej, przekazujemy Polecającemu premię finansową na rachunek bankowy Polecającego.
 9. Premię finansową przekazujemy Polecającemu, o ile Polecający - w terminie 21 dni od dnia jego powiadomienia o wpłynięciu kwoty odpowiadającej premii finansowej na nasz rachunek bankowy - uzupełni w swoim Koncie dane dodatkowe, niezbędne do wypłaty premii finansowej (tj. numer rachunku bankowego oraz nazwę banku, w którym rachunek ten jest prowadzony) oraz przekaże dane niezbędne do wystawienia formularza podatkowego PIT-8C (tj. nazwę urzędu skarbowego, do którego adresowana jest informacja, REGON, identyfikator podatkowy NIP albo numer PESEL oraz adres siedziby lub zamieszkania Polecającego). W wypadku nieuzupełnienia lub nieprzekazania tych danych w zakreślonym terminie ponownie wzywamy Polecającego do ich uzupełnienia lub ich przekazania. O ile dane te nie zostaną uzupełnione lub przekazane w terminie 7 dni od dnia powtórnego powiadomienia Polecającego o wpłynięciu kwoty odpowiadającej premii finansowej na nasz rachunek bankowy - premia finansowa przechodzi na naszą własność.
 10. Jeśli zatrudniony Kandydat został polecony przez kilka osób, wówczas premia finansowa przysługuje tylko temu Polecającemu, którego unikalny link został wykorzystany do przesłania przez zatrudnionego Kandydata aplikacji do Pracodawcy.
 11. Premia finansowa za polecenie nie przysługuje, gdy:
  1. zostanie ujawnione w wyniku weryfikacji danych Polecającego lub polecanego przez niego Kandydata, że przynajmniej jeden z nich posługiwał się nieprawdziwymi danymi osobowymi w procesie polecania lub aplikowania lub rejestracji na Platformie;
  2. Pracodawca wykaże, że dokumenty aplikacyjne poleconego i zatrudnionego Kandydata otrzymał z innego źródła niż Platforma przed wysłaniem aplikacji za pośrednictwem Platformy przez Kandydata a otrzymanie tych dokumentów z innego źródła nastąpiło w terminie krótszym aniżeli 6 miesięcy od daty otrzymania aplikacji polecanego Kandydata przez Platformę;
  3. Zatrudniony Polecający polecił swoją własną kandydaturę w ramach tej samej oferty zatrudnienia.
§ 9. Rezygnacja z premii finansowej
 1. Polecającemu przysługuje prawo do rezygnacji z premii finansowej. Aby zrezygnować z premii finansowej, Polecający powinien złożyć odpowiednie oświadczenie podczas dokonywania potwierdzenia warunków premii finansowej, wówczas premia finansowa przypada dla nas.
 2. Polecający, rezygnując z premii finansowej, może przekazać jej całość lub część (pomniejszoną o należne nam dodatkowe wynagrodzenie) na wskazany cel społeczny, wybrany z bieżącej listy organizacji dobroczynnych, z którymi współpracujemy.
§ 10. Reklamacje
 1. Każdy nasz Użytkownik ma prawo wnieść reklamację w związku ze świadczonymi przez nas usługami.
 2. Reklamację prosimy wnosić za pośrednictwem poczty elektronicznej, tj. na adres [click to show]@lepszapraca.pl albo listownie: Grupa Lepsza Praca sp. z o.o., ul. Gliniana 51/7, 50-525 Wrocław.
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
  1. oznaczenie Użytkownika (Twój e-mail, imię i nazwisko lub firmę);
  2. treść reklamacji wraz ze sprecyzowanym żądaniem;
  3. uzasadnienie;
  4. adres poczty elektronicznej, na który mamy wysłać odpowiedź na reklamację.
 4. Reklamację rozpatrujemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
§ 11. Zakazane działania
 1. Nie wyrażamy zgody na:
  1. rozsyłanie za pośrednictwem Platformy spamu (każdej postaci niechcianej wiadomości), rozsyłanie treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa lub dobra innych osób, jak również zasady współżycia społecznego;
  2. zamieszczanie na Platformie, dokumentach aplikacyjnych lub w innych dokumentach treści obraźliwych, a także rozsyłanie do innych Użytkowników takich treści;
  3. polecanie ofert zatrudnienia adresatom, którzy z całą pewnością nie spełniają podstawowych kryteriów zatrudnienia;
  4. załączanie do dokumentów aplikacyjnych plików szkodliwych, zawierających złośliwe oprogramowania oraz treści niezgodne z profilem działalności Platformy i samą treścią oferty zatrudnienia, mogące wywołać uszkodzenie komputerów odbiorców, innych urządzeń, etc.;
  5. dokonywanie nieuprawnionej ingerencji lub prób takiej ingerencji do Platformy lub jakichkolwiek innych systemów teleinformatycznych, aplikacji lub naszych zasobów bądź Użytkowników;
  6. dokonywanie nieuprawnionej ingerencji lub prób takiej ingerencji do Kont Użytkowników;
  7. używanie adresu poczty elektronicznej innej osoby lub jakichkolwiek danych osobowych innej osoby;
  8. podszywanie się pod inne osoby lub podmioty, w szczególności poprzez bezprawne posługiwanie się w adresie poczty elektronicznej nazwiskiem osoby fizycznej lub zastrzeżonym znakiem towarowym, wprowadzanie w błąd co do osoby Użytkownika;
  9. naruszanie tajemnicy korespondencji;
  10. naruszanie w jakikolwiek inny sposób dóbr osobistych lub interesów naszych Użytkowników lub osób trzecich;
  11. inne zachowanie Użytkownika sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, w tym zachowania polegające na istotnym ponad przeciętną miarę obciążaniu serwerów lub łączy Platformy.
 2. W przypadku naruszenia powyższych postanowień będziemy uprawnieni do zablokowania bądź usunięcia Twojego Konta z Platformy.
 3. Mamy prawo do moderowania lub usuwania całości lub części wypowiedzi, dokumentów oraz innych treści umieszczonych na Platformie, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub dobre obyczaje bądź mogą godzić w dobre imię LepszaPraca czy narażać nas na odpowiedzialność.
§ 12. Prawa własności intelektualnej
Oświadczasz, że jesteś świadomy, że wszelkie prawa do Platformy oraz usług, w szczególności prawa własności intelektualnej do nazwy, znaków towarowych, domeny, formy, grafiki, artykułów, zdjęć, wynalazków itp., należą do LepszaPraca bądź naszych partnerów oraz zobowiązujesz się do korzystania z Platformy oraz usług w sposób zgodny z nimi oraz z niniejszym Regulaminem.
§ 13. Odpowiedzialność
 1. Zobowiązujemy się do zapewnienia należytej jakości funkcjonowania Platformy oraz świadczonych usług, jednakże w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, nie ponosimy odpowiedzialności za występujące zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją osób trzecich lub przeciążeniem Platformy, nawet w przypadku, gdy spowodowałyby one utratę danych Użytkowników.
 2. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe nie ponosimy odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Platformy, która wynika z dokonywania zmian i ulepszeń oraz z okoliczności niezależnych od nas. Będziemy w miarę możliwości z wyprzedzeniem informować o planowanych przerwach technicznych w funkcjonowaniu Platformy.
 3. Oświadczamy, iż dołożymy należytej staranności w zabezpieczeniu Platformy przed niezgodnym z prawem dostępem osób trzecich, jednak w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, nie ponosimy odpowiedzialności za nieautoryzowany i niezgodny z prawem dostęp osób trzecich do Platformy i uzyskanie przez nie w sposób nielegalny jakichkolwiek danych.
 4. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe nie ponosimy odpowiedzialności za działania Użytkowników Platformy.
 5. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użytkowaniem Platformy niezgodnie z przepisami prawa czy warunkami Regulaminu.
 6. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe wyłączamy swoją odpowiedzialność wobec Użytkowników Platformy za ich roszczenia związane z zablokowaniem lub usunięciem konta z Platformy.
§ 14. Warunki techniczne
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługujemy, są następujące:
 1. Dostęp do urządzenia połączonego z siecią Internet;
 2. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML5. Przeglądarka powinna akceptować pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).
§ 15. Zaprzestanie korzystania z Platformy
W każdej chwili możesz zaprzestać korzystania z Platformy, wysyłając na adres siedziby LepszaPraca, tj. Grupa Lepsza Praca sp. z o.o., ul. Gliniana 51/7, 50-525 Wrocław, pisemny wniosek o usunięcie konta, w którym zażądasz usunięcia swojego konta w Platformie, podając login oraz swoje dane osobowe. Wysłanie wniosku o usunięcie konta powinno być potwierdzone poprzez wysłanie – z adresu e-mail przypisanego do Twojego konta na Platformie na adres e-mail [click to show]@lepszapraca.pl – powiadomienia o wysłaniu wniosku o usunięcie konta w formie pisemnej. Po otrzymaniu pisemnego wniosku oraz powiadomienia e-mailowego Twoje konto na Platformie zostanie usunięte.
§ 16. Spory
 1. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z oferowanych przez nas Usług będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zaś spory z Użytkownikami niebędącymi konsumentami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby LepszaPraca.
 2. W przypadku naszego konfliktu z Użytkownikami będącymi konsumentami istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. Wszelkie informacje i właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie internetowej UOKiK www.uokik.gov.pl.