LepszaPraca.pl uses cookies to deliver services in accordance with the Privacy Policy. By staying here, you agree with it.

Enter the name of the sought position and/or its location

About me

Posiadam wieloletnie doświadczenie w obsłudze Klientów B2B, wspierałam Klientów w szukaniu pracowników na specjalistyczne stanowiska inżynieryjne, IT, obsługa klienta, księgowość- finanse, kadry i płace, sprzedaż etc. 

Realised projects

Cedo Sp.zoo

Cedo Sp.zoo

Kierownik produkcji
luty 2014

– nadzór nad pracą podległego personelu, – planowanie grafików pracy – nadzór nad bieżącą produkcją, – rozwiązywania sytuacji kryzysowych, – opracowywanie wydziałowych planów produkcji w porozumieniu z przedstawicielami innych działów, – zapewnienie bezawaryjnej realizacji procesu produkcyjnego, – zapewnienie prawidłowych warunków Bezpieczeństwa Higieny Pracy, – zarządzanie pracownikami, – sporządzanie raportów i analiz wydajności produkcji, – wdrażanie najnowszych rozwiązań technologicznych,

JP Weber sp. z o.o.

JP Weber sp. z o.o.

Specjalista ds.kadr i płac
luty - kwiecień 2016

prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy); – sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy; – sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) dla zleceniobiorców; – sporządzanie list płac, odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych; – rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie; – sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS, PFRON; – rozliczanie delegacji pracowniczych; – sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych; – ewidencja zwolnień lekarskich; – nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników; – organizowanie i nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP;