LepszaPraca.pl uses cookies to deliver services in accordance with the Privacy Policy. By staying here, you agree with it.

Enter the name of the sought position and/or its location

About me

Jestem rekruterką z ponad 5 letnim doświadczeniem i entuzjazmem do prowadzenia kolejnych projektów rekrutacyjnych.

Zajmuję się:
- pozyskiwaniem najlepszych talentów, głównie w branży IT, Sales, HR oraz C level,
- prowadzeniem dedykowanych procesów rekrutacyjnych end-to-end, na potrzeby wewnętrzne oraz dla klientów zewnętrznych,
- searchem kandydatów z obszaru Polski, jak i krajów UE,
- budowaniem marki i widoczności pracodawcy w mediach społecznościowych, jak również wśród pracowników,
- wspieraniem rozwoju pracowników, wzmacnianiem komunikacji w organizacji oraz dbaniem o dobre samopoczucie członków zespołu.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu projektów rekrutacyjnych, nie możesz znaleźć idealnego kandydata na otwartą pozycję lub sieć Twoich kontaktów jest ograniczona, chętnie pomogę uporać się z tymi wyzwaniami i znaleźć dla Ciebie kandydata, który jest perfect match'em :)

 

ENG version:

I am a recruiter with more than 5 years of experience and enthusiasm to lead more recruitment projects.

I am engaged in:

- sourcing top talent, mainly in IT, Sales, HR, and C-level,
- conducting dedicated end-to-end recruitment processes, for internal needs and external clients,
- scouting candidates from within Poland, as well as EU countries,
- building the employer's brand and visibility in social media, as well as among employees,
- supporting employee development, strengthening communication within the organization, and ensuring the well-being of team members.

If you need support in conducting recruitment projects, can't find the perfect candidate for an open position, or your network of contacts is limited, I will be happy to help you deal with these challenges and find you the perfect match :)