LepszaPraca.pl uses cookies to deliver services in accordance with the Privacy Policy. By staying here, you agree with it.

Enter the name of the sought position and/or its location
Requested offer has expired

Java Developer

  • Warszawa, Poland
  • Applied for this offer: 2 people
Money

60 - 120
PLN net / hour
Asset 5

Constant
Asset 4

Contract of employment
Asset 3

Information technology - programming
Job description

-praca w projektach związanych z budowaniem systemów typu front-end i middleware w architekturze Java / Cloud –rozwój kompetencji w dziedzinie tworzenia aplikacji webowych, systemów rozproszonych w tym także systemów w architekturze Big Data

-wyzwania technologiczne i rozwojowe m.in. w zakresie tematyki systemów typu fron-end, rozproszonych systemów transakcyjnych, architektury SOA, continous integration/ continuous delivery w tym konteneryzacji i Cloud praca z najnowszymi technologiami i trendami rynku

We require

-posiadasz dobrą znajomość języka Java / platformy JEE

-posiadasz min. 2-letnie doświadczenie komercyjne

-znasz się na tworzeniu systemów typu front-end / back-end z wykorzystaniem kontenerów webowych, serwerów aplikacyjnych lub platform integracyjnych

-wiesz co to Spring*, Ajax, Hibernate, AngularJS lub React i masz doświadczenie w pracy z którymś z tych frameworków

-wiesz co to jest REST i wiesz jak tworzyć tego typu usługi

-korzystasz z systemów kontroli wersji np. SVN, Git

-sprawnie poruszasz się w środowisku IDE, systemach Unix/Window.

We offer

.


Please include the following clause in your CV

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

Apply now