LepszaPraca.pl uses cookies to deliver services in accordance with the Privacy Policy. By staying here, you agree with it.

Enter the name of the sought position and/or its location

BEST S.A.

Company Description:

Jesteśmy jedną z czołowych firm na polskim rynku usług finansowych, ekspertem w dziedzinie usług obrotu i zarządzania wierzytelnościami, twórcą jednego z pierwszych na rynku funduszu sekurytyzacyjnego. Swoją ofertę kierujemy do banków, instytucji finansowych, funduszy sekurytyzacyjnych, firm telekomunikacyjnych oraz innych podmiotów gospodarczych świadczących usługi na masową skalę. Gwarantujemy wysoką skuteczność, dopasowanie rozwiązań do procedur i wymagań Klientów oraz poszanowanie zasad prawa i standardów współżycia społecznego. BEST S.A. od 1997 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.