LepszaPraca.pl uses cookies to deliver services in accordance with the Privacy Policy. By staying here, you agree with it.

Enter the name of the sought position and/or its location

USŁUGI

Internet Przemysłowy - tworzenie aplikacji IoT, M2M, itp., szybkie modelowanie rozwiązań biznesowych, budowanie i testowanie prototypów, dostarczanie rozwiązań gotowych do wykorzystania biznesowego.

Laboratoria testowe - własne laboratoria testowe umożliwiają wykonanie badań EMC, efektywności anten oraz studium przypadku w poszukiwaniu np. źródeł powtarzających się awarii czy zakłóceń, a także spełnienia wymogów normatywnych.

Prototypowanie i studia wykonalności - wykonanie analiz specyfikacji pod kątem realizowalności technicznej i estymacji kosztów, proponowanie lub weryfikacja rozwiązań technologicznych, przeprowadzenie ewaluacji koncepcji.

Projektowanie produktów - zarządzanie pełnym procesem tworzenia produktu od jego koncepcji aż po wdrożenie do produkcji. Tworzenie i weryfikacja koncepcji i technologii. Realizacja projektów mechanicznych, elektronicznych, programistycznych, przygotowanie dokumentacji i prototypów, testowanie, prowadzenie procesu certyfikacji produktów.

Testery produkcyjne - Etteplan projektuje, wykonuje i wdraża systemy zautomatyzowanych testów produkcyjnych obejmujących zarówno podstawowe pomiary poprawności połączeń czy parametrów elektrycznych, jak i zaawansowane techniki testowania układów wbudowanych oraz testy funkcjonalne gotowych urządzeń.

Konsultacje techniczne - usługi konsultingowe w zakresie wiedzy specjalistycznej oraz narzędzi technologicznych w pełnym zakresie świadczonych usług, w tym projektowania układów elektronicznych różnej skali i przeznaczenia, projektowania i budowania oprogramowania, układów FPGA, DSP, projektowania UI/UX oraz zarządzania projektami w szerokim zakresie metodologii.

Tworzenie dokumentacji technicznej – opracowywanie nowoczesnej dokumentacji technicznej z użyciem wizualizacji, 3D oraz innych nowoczesnych technik