LepszaPraca.pl uses cookies to deliver services in accordance with the Privacy Policy. By staying here, you agree with it.

Enter the name of the sought position and/or its location

PROFESJA CAZ

Company Description:

Firma PROFESJA powstała w 2010r. Początkowo zajmowała się tylko projektami unijnymi w obszarze aktywizacji zawodowej osób młodych, bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Aktualnie rekrutujemy na różne stanowiska na terenie Polski i Niemiec. Posiadamy wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzonego przez MGPiPS (Certyfikat nr 8838). Pomagamy ludziom odnajdywać swoje zawodowe talenty, powołanie (potencjał) i wspieramy w transformacji. Jeśli szukasz pracy, a cenisz sobie profesjonalizm oraz indywidualne podejście – zgłoś się do nas!