LepszaPraca.pl uses cookies to deliver services in accordance with the Privacy Policy. By staying here, you agree with it.

Enter the name of the sought position and/or its location

ProData Consult

Company Description:

ProData Consult jest międzynarodową firmą specjalizującą się w pozyskiwaniu specjalistów IT dla potrzeb długo - i krótkoterminowych projektów. Centrala firmy mieści się w Kopenhadze, z siecią współpracujących oddziałów w Europie Zachodniej, ze szczególnym naciskiem na kraje skandynawskie.