LepszaPraca.pl uses cookies to deliver services in accordance with the Privacy Policy. By staying here, you agree with it.

Enter the name of the sought position and/or its location

Jobs Łódź

Praca w Łodzi jak w każdym większym mieście, tylko czeka na wykwalifikowanych specjalistów. Dane dotyczące rynku pracy są optymistyczne - stopa bezrobocia w Łodzi w końcu czerwca 2016 r. wyniosła 8,9%, jest to wynik niższy w porównaniu do poziomu sprzed roku, jednak przykładowo stopa bezrobocia w stolicy Polski wynosi jedynie 3%. Można wnioskować, że taka różnica jest wynikiem bliskiej odległości Warszawy od Łodzi. W stolicy na pracowników czekają przede wszystkim wysokie koszty życia, ale także lepsze perspektywy oraz bardziej opłacalna praca. Łódź natomiast oferuje zdecydowanie mniejsze koszty utrzymania. Władze miasta walczą uparcie o zatrzymanie jak największej ilości pracowników, aktualnie absolwentów kończących łódzkie uczelnie. W samym roku 2016 na aktywizację zawodową młodych ludzi miasto przeznaczyło, aż 6,5 mln złotych. Pomoc polega na wsparciu osób trwale bezrobotnych oraz absolwentów nie radzących sobie na rynku pracy. Jak wynika z obserwacji, dzięki takim działaniom niemal wszyscy kończący studia znajdują pracę na godziwych warunkach. Optymistycznie można powiedzieć, że praca w Łodzi czeka na każdego absolwenta! Niegdyś stolica polskiego włókiennictwa, dzisiaj kusi najbardziej ofertami z dziedziny sprzedaży oraz inżynierii - to w tych sektorach jest praca. Łódź oferuje pracę specjalistom z sektora finansów i ekonomii oraz pracownikom fizycznym. Rozwija się także, na wzór innych miast Polski, branża IT. Te właśnie obszary gwarantują sukces, przy poszukiwaniach pracy w Łodzi. Odwiedź LepszaPraca.pl i sprawdź czy także dla Ciebie jest praca w Łodzi!

No jobs were found for the selected criteria. Change the criteria to get more results!